عمومی

مسائل و مشکلات سازمانها

انواع کدینگ

۱- درختی

۲-مستقل

عوامل موفقیت  سیستمهای یکپارچه در سازمانها

۱- کارشناسان مالی اداری

۲- مستند سازی فرایندی کاری 

۳- سیستم مالی  باید تولید کننده اطلاعات باشد

۴-سخت افزار و ارتباطات مناسب

۵- پیمانکار با تجربه

۶- فرهنگ سازی در خصوص سیستم جدید

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط طلوع قمری  |